Референтна листа на завршени проекти

1

А.Д. “Алкалоид” – Скопје, Климатизација во фабрика за готови лекови

2

Градски трговски центар-Скопје, станица за ладење од 3 мегавати

3

Електростопанство на Македонија, административна зграда, Скопје, климатизација

4Клинички центар – Скопје, Главна кујна
5НеокомСкопјеадминистративна зграда
6

А.Д. “Алкалоид” – Скопје – Фабрика за пеницилини

7

“Охис”А.Д.  – Скопје – Фабрика за дроги

8

Спорт Арена – Охрид

9Фабрика за цементУсје” – Фабрика за стиропор
10

Хотел “Глам” – Скопје

11

Ладна валавница  “Балкан стил” – Скопје

12“Топлификација” Скопје, централно греење “Скопје-Север” со дистрибутивна мрежа за предградие Топанско Поле и Скопје – Север
13Клинички центар – Скопје, станица за ладење во хирургија
14

Комерцијална банка – Скопје, административна зграда и сала

15Фабрика за цемент “Усје” -Скопје, парна котлара на природен гас
16Врховен суд на Р. Македонија – станица за ладење
17

Британска амбасада – Скопје

18

Фабрика за цемент “Усје” Скопје, административна зграда

19

А.Д. “Алкалоид” – Скопје, централни гардероби

22Факултет за механичко – електротехничко инженерство – Скопје
21А.Д . “Алкалоид” – Скопје, пакување
20“Топлификација” Скопје, реконструкција на централно греење “Исток” и доведување природен гас
23Православна црква – Скопје
24Економски факултетСкопје
25А.Д. “Алкалоид” – Скопје, фабрика за премази
26Фабрика за цемент “Усје”, филтри за отпадни гасови од печки
27Хотел “Континентал” – Скопје, котлара
28“Скопски саем”, забавен парк, петта сала
29Студентски дом “Стив Наумов” – Скопје
30Студентски дом Штип
31Агрокуманово” – Куманово, административна зграда и котлара
32Хотел “Феми” – Кавадарци
33Хотел “Турист” – Крива Паланка
34Фабрика за цемент “Усје” – Скопје, гасификација
35Топлификација” – Скопје, реконструкција на ТЕЦКисел Водаи доведување природен гас
36Гасовод за вода од Тиквешкото Езеро до Кавадарци
37А.Д. “Алкалоид” – Скопје, складирање за готови производи
38Оранжерии “Вардар” – ГрадскоГасовод за вода од Тиквешкото Езеро до Кавадарци
39“Козара” – Скопје, административна зграда
40“Текстил” – Скопје, административна зграда
41“Руен” – Кочани, фабрика за плочи за возила
42“Агроснабдител” – Куманово, административна зграда
43Козара” – Скопје, фабрика за свинска кожа
44Палата “Македонија” – Скопје
45А.Д. “Алкалоид” – Скопје, Механичка просторија за подготовка на топла вода и климатизација, со парна станица и пароводи
46А.Д. “Алкалоид” – Скопје, станица за ладење
47Македонска банка за поддршка на развојСкопје, административна зграда
48Фрушко” – Скопје, производствен погон и административна зграда
49“Орка” – Скопје, административна зграда и облека
50Козара – Скопје, облека
51Тигар” – Крива Паланка, административна зграда
52“Тигар” – Крива Паланка, Трговски центар
53“Интерпромет” – Тетово, Трговски центар
54Козара” – Куманово, административна зграда
55Трговски центар “26 јули” – Скопје
56Трговски центар “Мост” – Скопје
57Факултет за механичко инженерство, сала за спорт
58А.Д.  “Алкалоид” – Скопје, нафтовод за транспорт на технички течности и компримиран воздух
59Аутомакедонија” – Скопје, салон за возила и сервис за возила
60Оранжерии “Градинар” – Свети Николе
61Машински факултет, Институт за возила
62Градски стадион – Скопје,
63“Маклифт” – Скопје, производствен погон
64“Козјак” – Куманово, административна зграда
65“Илинден” – Скопје, административна зграда
66Фруктал” – Скопје, производствен погон и администрација
67Општина Крива Паланка, административна зграда
75Фабрика за теписиКрива Паланка, административна зграда и производствен погон
74Фабрика за теписи – Кратово, административна зграда и погон за производство
73Средно училиште “Наце Буџени” – Куманово
72ГимназијаЃорче Петров” – Крива Паланка
71Пролетер” – Крива Паланка, административна зграда и услуга
70Општински суд – Тетово, административна зграда
69Министерство за внатрешни работи – Тетово, административна зграда
68Полет” – куманово, котлара
76Фабрика за теписиПехчево, административна зграда и погон за производство
77Одморалиште – Берово
78ОУ “Братство” – Скопје
79ОУ “Јоаким Крчовски” – Крива Паланка
80Средно училиште – интернат во Крива Паланка
81Вратилница “Карпош” – Крива Паланка, климатизација
82Казнено-поправна установа “Идризово” – Скопје
83Здравје” – Лесковац, фабрика за лекови, климатизација
84“Белупо” – Копривница, фабрика за лекови, климатизација
85Комбинат за дрво “Тефик Кано” – Урошевац, котлара
86Комбинат за дрво “Пек” – Пек, котлара, прашина
87Објект за преработка на тутун “Вирџинија” – Ѓаковица, котлара
88“Комуналец” – Крива Паланка, Административна зграда
89“Силекс” – Кратово, Фабрика за мермер – Куманови
90Фабрика за нафта “Благој Ѓорев” Велес, котлара и компресорска станица
91Комбинат за дрво – Кавадарци, котлара, одводнување
92Станбена зграда “Градска Порта” – Скопје
93Административен и станбен објект Аеродром – Скопје
94Административен и станбен објект на ул. “Партизанска” – Скопје
98Станбена зграда К-4 Бутел-Скопје
97Станбена зграда К-2 Бутел-Скопје
96Станбена зграда К-1 Бутел-Скопје
95Станбена зграда ул. “Гиго Михајловски
99Административен и станбен објект во предградие Аеродром, во Рударскиот институт
100Апартамент зграда ул “Борка Талевски” 42 Скопје
101Палата “Унија” – Скопје
102Скопски саем – Скопје – Прва сала
103Инвестициона кредитна банка – Скопје – Административна зграда
104А.Д.   “Алкалоид” – Скопје – Административна зграда
105Катлановска термална бања – Скопје
106Станбена зграда “Цветан Димов” – Скопје
107Фабрика за млеко “Сведмилк” – Скопје
108Спортска АренаБорис Трајковски – Скопје
109ТоплификацијаСкопјецентрално греење на Скопје, изведба на повеќе километри нова цевна мрежа и реконструкција на повеќе улици.
110А.Д.   “Алкалоид” – Институт за развој
111Гасовод за пополнување на Дојранското Езеро (2км)
115.Станбена зграда на ул. “Лондонска” – Скопје Пазарногреење и вентилација на радијатори
114МегаПарна котлараТретман на вода
113А.Д.   “Алкалоид” – Парна котлара – објект “Лафома” Г. Петров
112А.Д.   “Алкалоид” Парна котлара и гасификација во Алкалоид
116Инфраструктура – дистрибуција на ладна и топла вода и природен гас во комплекс “Скопски саем” –  Скопје
117Административен и деловен објект “Сан Марко” Плоштад Македонија – Скопје
118Фабрика КРКА Скопје – инсталации за климатизација за просторија за складирање
119ФабрикаКрaтер” – производство на системи за греење и климатизација
120А.Д.   “Алкалоид” – ИТ Центар – греење, климатизација и вентилација
121Топлификација – Скопје – реконструкција на магистрални цевки за топла вода
122Музеј “Тоше Проески” – Крушево – климатизација
123Комерцијална банка – Скопје дислокација на кули за ладење
124Станбена зграда ул. Чедомир Минердовиќ 22а и 23
125Резиденцијална зграда ул. Влае 1 / а
126А.Д.   “Алкалоид” – Објект Лафома Г. Петров – реконструкција на инсталации и опрема на пареа и кондензи
127Министерство за земјоделство
128Трговски центар – Скопје Сити Мол – Скопје
129Комерцијална банка А.Д. СкопјеСистем за греење и ладење во деловен објект CB1 и CB2 на ул.Орце Николов 3 Скопје
130Комерцијална банка А.Д. Скопје – Изведба на инсталации за греење за серверска просторија на Комерцијална банка.
131Комерцијална банка А.Д.  Скопје – Изведба на инсталации за греење со отпад за комерцијална банка.
132DETOIL – Изведување на систем за климатизација во деловниот објект на Детоил во Скопје
133VP Teks- Изведба на инсталации за греење и климатизација во фабрика за производство на заштитна облека
136ИГМ Кавадарци – Фабрика DRAEXLMAIER
135VANHOOL – Фабрика за производство на автобуси
134А.Д. “Алкалоид” – складирање на високо-полици – фабрика за козметика-климатизација
137Опрема за преработка на тутун – Скопје ТПФ Империал тутун
138Спортски центар – Јане Сандански и Хотел РУСИЈА
139Трговски центар – РЕМ Центар – Тетово
140Макпрогрес – Виница – Прехранбена индустрија
141Мултипром – Скопје – Прехранбена индустрија
142Фудбалска академија ФК ВАРДАР – Скопје
143ARC Automotive, Inc. – глобален производител кој произведува за автомобилската индустрија – Надувувачи на воздушни перничиња
144Key Safety System – Automotive – глобален лидер во системската интеграција и перформанси за безбедносни компоненти
145А.Д. “Алкалоид” – Скопје – Центар за квалитет
146СЕМАК – Штип – Изведба на инсталации за греење и греење во фабрика за производство на облека
147КОНДЕВО – ТИРЗ Штип – Италијанска фабрика за изменувачи на топлина
148VANHOOL Екстензија – ТИРЗ Скопје – Фабрика за производство на автобуси
149Макс Фуд – Струмица – прехранбена индустрија