Водечка компанија која работи во областа на термотехничките и хидротехничките инсталации

Со традиција од повеќе од 30 години

Водечка компанија која работи во областа на термотехничките и хидротехничките инсталации

Со традиција од повеќе од 30 години

Водечка компанија која работи во областа на термотехничките и хидротехничките инсталации

Со традиција од повеќе од 30 години

878

ТЕРМОТЕХНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ

Проектирање и инсталирање системи за греење, вентилација и климатизација и инсталации за гас.

881

МЕТАЛ И ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ

Процеси на обработка на метали за производство на поединечни делови, склопови и други структури.

888

АНОДИЗАЦИЈА

Процес на површинска обработка на алуминиум со кој обезбедуваме заштита од корозија и електрично го изолира.

ЗА НАС

01.

МИСИЈА

Квалитет и високо ниво на професионализам во секој проект, што резултира во задоволни клиенти, разбирање на нивните индивидуални потреби и барања и одржување на одлични долгорочни односи со нив.

02.

ПРОИЗВОДСТВО

Започнавме нова најсовремена производна линија специјализирана за процеси на обработка на метали и површински третмани на метали.
03.

СЕРТИФИКАТИ

Систем за управување со квалитет ISO 9001:2015, Стандард за здравје и безбедност при работа ISO 45001 (OHSAS 18001) и систем за управување со животната средина ISO 14001

УСЛУГИ

Проектирање и инсталирање на термотехнички и хидротехнички системи

Тестирање, мерење, контрола и одржување на системите

Производство на вентилациони и климатизирани компоненти

Процеси на обработка на метал

Површински третман на метали со процес на анодизација, декапирање и електрохемиско боење

Истражување и развој

ИЗРАБОТЕНИ ОБЈЕКТИ

ДОБИВАЈТЕ НОВОСТИ