ЗА НАС

01.

Ние сме водечка компанија која работи во областа на термотехничките и хидротехничките инсталации, со традиција од повеќе од 30 години на проектирање и инсталирање системи за греење, вентилација и климатизација и инсталации за гас, обезбедувајќи ги комплетна опрема - парни котли, котли за топла вода, станици за фрижидери, компресорски станици за компримиран воздух и друга потребна опрема за механичките простории.

02.

Имаме сопствена производна линија за сите видови канали (квадратни и спирални) и фитинзи. Со гордост објавуваме дека неодамна нашата компанија започна со нова најсовремена производствена линија специјализирана за процеси на обработка на метали и површински третмани на метали за производство на поединечни делови, склопови и други структури.

03.

Нашата компанија ги има сите потребни дозволи, лиценца А за проектирање, лиценца А за градба и овластувања А за изградба, проектирање, надзор и ревизија од областа на машинството. Следејќи ги локалните, владините и меѓународните регулативи, нашите проекти се реализираат професионално.

МИСИЈА

Квалитет и високо ниво на професионализам во секој проект, што резултира во задоволни клиенти, разбирање на нивните индивидуални потреби и барања и одржување на одлични долгорочни односи со нив.

ПРОИЗВОДСТВО

Започнавме нова најсовремена производна линија специјализирана за процеси на обработка на метали и површински третмани на метали.

СЕРТИФИКАТИ

Систем за управување со квалитет ISO 9001:2015, Стандард за здравје и безбедност при работа ISO 45001 (OHSAS 18001) и систем за управување со животната средина ISO 14001

878

ТЕРМОТЕХНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ

Проектирање и инсталирање системи за греење, вентилација и климатизација и инсталации за гас.

881

МЕТАЛ И ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ

Процеси на обработка на метали за производство на поединечни делови, склопови и други структури.

881

МЕТАЛ И ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ

Процеси на обработка на метали за производство на поединечни делови, склопови и други структури.

3200m²

Производствен погон од 3200m², каде се произведуваат комплетните компоненти за вентилација и климатизација.

1000м²

Административна зграда од 1000м² каде се сместени канцелариите на оперативните инженерски, плански, комерцијални и менаџерски тимови.

8000m²

Производствен погон од 8000m² за обработка на метали и површински третмани на метали со магацин од 3600м².

КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ

Дозволете ни да одговориме на сите ваши потреби.

ЈАВЕТЕ СE

Ние ќе дадеме одговор на секое ваше прашање.

ИЗРАБОТЕНИ ОБЈЕКТИ